fbpx

Participanti

Harriet Morris

Harriet Morris 608 916 Dautor
XIAONAN jewlery

XIAONAN

XIAONAN 4893 6564 Dautor

T SQUARED

T SQUARED 593 707 Dautor

ISHQ

ISHQ 4724 3144 Dautor

Mona Velciov Monotip

Mona Velciov Monotip 2304 1536 Dautor

Flore Soria

Flore Soria 742 927 Dautor

Mihaela Caravan

Mihaela Caravan 667 667 Dautor

Simone Frabboni

Simone Frabboni 2414 2358 Dautor

Anayd Blu / Diana Tobosaru

Anayd Blu / Diana Tobosaru 2448 3264 Dautor

Simo Shomov Jewellery

Simo Shomov Jewellery 549 625 Dautor