AUTOR AWESOME AWARD

Autor Awesome Award: Ioana Ardelean – după Alchimia

Autor Awesome Award: Ioana Ardelean – după Alchimia 1280 853 Dautor

Ana Barbu laureata AUTOR Awesome Award

Ana Barbu laureata AUTOR Awesome Award 1000 642 Dautor

AUTOR #10: un succes

AUTOR #10: un succes 960 640 Dautor